Dla Inwestorów

Inwestuj w nowatorskie przedsięwzięcia o wysokiej potencjalnej stopie zwrotu. Scorise Capital dba o to, by zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu biznesów, w które zainwestowałeś.

Środki inwestujemy etapowo, a jednocześnie elastycznie. Weryfikujemy, jak poprzednie środki zostały wykorzystane. Każdy etap (runda) inwestowania w spółkę zostaje zakończona osiągnięciem celu lub zbliżeniem się do niego, co jest warunkiem dalszej współpracy.

Zgłoś się do sieci inwestorów za pomocą formularza. Będziesz otrzymywał cyklicznie krótkie informacje o nowych start-upach, które poszukują kapitału i oferują w zamian udziały w spółce.